Vår filosofi

Prisrimliga hem med livschanser

Vi vill att alla våra hyresgäster upplever en känsla av sammanhang vilket är av betydande vikt för vår upplevda trygghet, hälsa och välbefinnande. Våra projekt innehåller därför alltid element som stöttar social samvaro men också bjuder in omkringliggande att delta. Vi fokuserar på människor och möten för att skapa synergier och livschanser.

Livschanser – varför bryr vi oss om det?
Vi vet att det finns massor av outnyttjad potential i husen vi bor i. Varför åka till andra sidan stan och umgås med gamla vänner när du kan träffa nya roliga och intressanta själar i samma trappuppgång? Vi tror att detta blir ett roligare boende men också ett tryggare…. förutom att det gynnar ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet, riktigt schyst helt enkelt. Vi råkar också veta att vi i Sverige är experter på att bo i ensamhushåll och därtill även är rätt ensamma, faktiskt väldigt ensamma. Vi tror på att möten med andra människor skapar synergier vi inte vill vara utan, eller nya livschanser som vi kallar det.

Målgruppsintegrering istället för bostadssegregering
När vi utvecklar bostäder ser vi framför oss att det ligger en styrka i att blanda hyresgäster av olika åldrar lika mycket som ursprungeller plånbok. Små lägenheter med stora. Vi ser till människan framför specifikt utpekade målgrupper. Målgruppsintegrering istället för bostadssegregering. Vi är övertygade om att den bästa grunden för ett socialt hållbart område är just att ingen känner sig utanför. Det tror vi man åtgärdar bäst genom att blanda: Småbarnsfamiljer med ensamstående, familjer med tonårsbarn med pensionärer, nya svenskar med infödda att leva sida vid sida med varandra – om de tillåts mötas i en omhändertagen miljö.

Ansvaret slutar inte vid porten
Som fastighetsutvecklare har vi intresse av att se längre än till vår egen fastighet. Hur blir hela området? Hur kan vi bidra till att det finns ett långsiktigt perspektiv på att omgivningarna kring våra lägenheter ska kunna upplevas som harmoniska? Kan vi vara med att skapa idrottshallar, gröna ytor, gemensamma odlingsytor? Eller kanske ännu viktigare: platser för unga flickor där de kan bli sedda utan att bli synade, där man kan hänga med varandra och ändå känna sig trygga. Utomhusbelysning längs våra hus och aktiva bottenvåningar som aldrig är släckta under mörkrets timmar… Vi känner att vårt ansvar sträcker sig utanför portarna och fasaderna.

”I en historiskt sett konservativ bransch har vi lovat oss själva att aldrig tänka konservativt.”

Johan Perslow, vd Bergsundet Development

Innovation

Hur blir boendekostnaden rimlig?
Kostnaderna för att bygga nytt är höga, det vet alla. Hur kan man jobba för att kostnaderna inte ska försätta hyresgästerna i alltför trång ekonomisk situation genom höga boendekostnader? Ett sätt är att skapa synnerligen yteffektiva bostäder. Här behöver man vända på alla stenar. Vi undersöker hur man kan skapa halvrum och alkover för stora familjer, särskilt när barnen växer upp till tonåringar och önskan om en egen vrå blir påtaglig.

Välkomnande ->Välbefinnande ->Välskött
Vi vet av erfarenhet och övertygelse att människor som trivs i sitt område är benägna att vårda det. Och tvärtom, känner man sig otrygg och oengagerad bryr man sig mindre. Det ligger i vårt eget intresse att våra hyresgäster ska känna sig välkomna och trivas. Det långsiktiga ägandet är en del av vår historia. Sedan 70-talets början har Bergsundetgruppen ägt och förvaltat hyresfastigheter i Stor-Stockholm. Vi har tänkt att det ska växa, men det ska ske organiskt – genom att vi själva tillsammans med några av landets mest drivna arkitekter och byggare ritar, projekterar, bygger och sedan förvaltar husen.