Kort om oss

Tänker nytt men är gamla i gården
Bergsundet Development är en ny del inom Bergsundetgruppen – som utvecklar, äger och förvaltar bostäder i Stor-Stockholm sedan 70-talet. Bergsundet Developments verksamhet består dels i att utveckla bostadshus med hyresrätter och sedan förvalta dem, och dels i att utveckla vård- och omsorgsfastigheter samt samhällsfastigheter och småhusområden.

Ansvar är inte bara ett ord
Inom Bergsundet Development  ser vi oss som delaktiga i samhällsbyggandet. I det ligger i att inte bara utveckla bostäder utan även att förvalta dem. Långsiktighet med ansvar har funnits med inom Bergsundetgruppen genom åren, och den riktningen ligger fast även för Bergsundet Development.

Samarbetar med dem vi lärt oss lita till
Tack vare mer än fyrtio år i fastighetsbranschen har vi tillskansat oss en solid grund att stå på. Åren har givit oss omfattande kunskap inom bostadsutveckling som bygger på relationer och det slitna (men så beskrivande) ordet erfarenhet. I tillägg till detta försäkrar vi oss om att rekrytera ny personal med bred och ansvarsfull syn på vårt uppdrag. Och som präglas av lika stor del medmänsklighet som affärsmässighet.

Målet och vägarna dit
Riktningen är klar – Bergsundet Development ska med Bergsundetgruppen i ryggen vara dedikerat delaktiga i det fortsatta samhällsbygget i Stor-Stockholmsregionen. Det innebär att vi vill utveckla 2 – 3 socialt och miljömässigt hållbara områden per år som också blir de mest efterfrågade. Uppskattade av de boende därför att de är skapade med en holistisk syn på boendet där trygghet, komfort och omtanke kring varandra väger lika mycket.