Bergsundetgruppen

Bergsundetgruppen är ett samlingsnamn för fyra fastighetsutvecklande och förvaltande koncerner inkluderande nyproduktion av hyresrätter, äldreboenden, seniorboenden och andra samhällsfastigheter med fokus på Stockholm och Berlin.

Bergsundetgruppen är ett samlingsnamn för koncernerna Förvaltnings AB Bergsundet, Bergsundet Intressenter AB, Cajapo Holding AB samt FABB AB. Gruppen har lång erfarenhet av att äga, finansiera och utveckla fastigheter i Stockholm och Berlin. Ledord för oss är långsiktighet, kvalitet och hållbarhet samt stabil tillväxt.

Målsättningen är att skapa värdebeständiga fastigheter i attraktiva lägen med nöjda hyresgäster.

Klicka här för att komma till Bergsundetgruppens egna hemsida